راه اندازی خط تولید زغال فشرده

عرض سلام این خدمات ( راه اندازی خط تولید ) بطور صفر تا …

رفع ایراد و بریکت گیری

عرض سلام این خدمات (رفع ایراد و بریکت گیری) بطور صفر تا صد توسط تک…

آموزش کوره داری و بریکت گیری

عرض سلام این خدمات ( آموزش کوره داری و بریکت گیری ) توسط تکنسین …

نصب , آموزش کامل و راه اندازی

عرض سلام این خدمات (نصب , آموزش و راه اندازی) بطور صفر تا…